Μπιστρόνομικο εστιατόριο

Βιστρονομική κουζίνα σε ένα πρωτότυπο και χαλαρό περιβάλλον

62 Rue de Montreuil, 75011 Paris